Ceník školného

Pro školní rok 2018/2019

Typ docházky

Cena / Rok

Klub Morning

- Splatnost do 30. září 2018

300 Kč

Školní družina

- Splatnost do 30. září 2018

- Možnost využití Klubu Morning v ceně

1200 Kč

Platba za školní družinu pro školní rok 2018 - 2019

číslo účtu: 182-0501510359

kód banky: 0800

variabilní symbol: (přidělí vychovatelka na vaší klubovně)

zpráva pro příjemce: (celé jméno vašeho dítěte)