Denní harmonogram


Klub Morning/ Ranní družina

- 7:40 Vychovatelka odvádí děti do školních šaten.

6:40 - 7:40

Vyučování

- 11:40 Vychovatelka vyzvedne děti u školních šaten.

- 12:35 Po obědě s vyučující přichází děti do ŠD samostatně.

- 13:30 Po obědě s vyučující přichází děti do ŠD samostatně.

- 14:20 Po obědě s vyučující přichází děti do ŠD samostatně.

8:00 - 11:40


Vyzvednutí dětí u šaten

- Přesun do šaten ŠD.

- Hygiena před obědem.

11:40 - 12:00

Oběd s dětmi

12:00 - 12:45

Odpočinková činnost

12:45 - 13:00

Zájmová činnost

13:00 - 13:30

Rekreační činnost/ Vycházka

13:30 - 15:00

Odpolední svačina a Individuální činnosti

15:00 - 16:30