Kde jsme byli a co jsme viděli...

 

Posledního dubna uspořádaly naše paní vychovatelky ze školní družiny čarodějnický den. V čarodějnickém oblečení se nejen děti pohybovaly po škole celé odpoledne. Malé čarodějnice a čarodějové mohli zažít plnění nejrůznějších úkolů jako například vaření lektvarů nebo hodiny létání na košťatech. Na programu nechyběly ani hry nebo čarodějnický rej,...

První ročník družinového velikonočního jarmarku měl velice hojnou účast rodičů a rodinných příslušníků. Jarmark proběhl v příjemné a přátelské atmosféře, děti si prodej výrobků užily a naladily nejen sebe na nadcházející velikonoční čas.