Kde jsme byli a co jsme viděli...

 

Celý tento týden se školní družina účastnila oslav 100 let od vzniku československé republiky. Paní vychovatelky si s dětmi povídaly o vzniku republiky, co všechno tomu předcházelo, o hymně, prezidentech a o mnoho dalších zajímavostech, které se udály od roku 1918. Během vycházek děti a paní vychovatelky navštívily historický vlak, sochu prezidenta...

Tak, jako každý školní rok, jsme i tento náležitě přivítaly všechny děti prvních tříd. Každá paní vychovatelka si připravila pro děti na své klubovně různé hry a soutěže, při kterých prvňáčci dokazovali svojí odvahu, statečnost a své dovednosti. Ať už se jednalo o skládání puzzlí, překážkovou dráhu, projev před ostatními dětmi nebo o foukání...